Champions league : Real Madrid V Ajax


Spotkajmy się w wtorek i oglądamy #Champions league razem w VAVILON Kalyan Lounge Let's meet on Tuesday and watch #Champion League at Vavilon Kalyan Lounge


  • Data: 03/05/2019 09:00 PM - 02/05/2019 11:00 PM
  • Miejsce: Wolska 165, Warsaw, Poland (Mapa)

Przepraszamy, rejestracja dobiegła końca.